Antidoping – nytt krav om samtykke

Det har kommet krav fra ADNO ang. samtykke til testing av toppidrettsutøvere under 18 år. For utøvere som deltar i konkurranser og/eller treningssamlinger utenfor Norge vil det være nødvendig med samtykke. Se begrunnelse under og samtykkeskjema vedlagt. Dere kan lese mer på ADNO sine nettsider: https://www.antidoping.no/regler/samtykke

Bakgrunnen for behovet for en forskrift er WADAs krav for å være «compliant». Alle nasjonale toppidrettsutøvere skal være underlagt antidopingreglene og dermed kunne testes. Dette gjelder senest i det øyeblikk de er omfattet av toppidrettsutøverlisten. Norsk lov krever på sin side samtykke til dopingkontroll av mindreårige fra foresatte. Det er derfor behov for en regulering av dette.

Innen 1.oktober må mindreårige toppidrettsutøvere ha samtykke til dopingtesting fra sine foresatte før de deltar i idrettsaktivitet på toppnivå.

Signert skjema returneres til samtykke@antidoping.no med thomas.dahlsrud@sykling.no på kopi.

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer