Romeriksåsen Sykkelklubb

Romeriksåsen Sykkelklubb ble stiftet 9. februar 2005. Grunnidéen bak etableringen av klubben var å skape et en frittstående og selvstendig klubb som samlingspunkt og miljø for terrengsykkelinteresserte i området rundt Romeriksåsen.

Klubbens formål

Romeriksåsen Sykkelklubb er til for sine aktive medlemmer. Klubbens viktigste målgruppe er barn og ungdom mellom 6 og 19 år. Klubbens ressurser begrenser mulighetene til å støtte opp med tilbud til utøvere på toppnivå utover juniortrinnet.
Romeriksåsen sykkelklubb skal fremme et positivt, inkluderende og utviklende miljø for terrengsykkelinteresserte fra områdene rundt Romeriksåsen.

Vår visjon

Romeriksåsen sykkelklubb skal være en foregangsklubb på rekruttering og utvikling av unge terrengsyklister gjennom å skape idrettsglede og mestringsfølelse, med et godt og inkluderende sosialt miljø som ramme.

Våre strategier

  • Ett samlingspunkt for alle for å utvikle samholdet og et godt og inkluderende miljø.
  • En felles sportslig ramme for klubbens sportslige tilbud.
  • Skaffe til veie og utvikle flere trenings ressurser.
  • God kommunikasjon og involvering av foreldre.
  • Utvikle eget anlegg (som egner seg til å arrangere ritt).
  • Ha god kontroll på klubbens økonomi.

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer