Antidopingpolicy for Team RSK Elite

Rent idrettslag
Forebyggende antidopingarbeid
Utviklet av Stiftelsen Antidoping Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund, Olympiske og Paralympiske komité og Norsk Tipping

1) Verdier og holdninger
Vi tar avstand fra all bruk av dopingmidler, og arbeider i tråd med vår verdiprofil som et rent team.

Vi har ambisjon om å invitere Antidpoing til et foredrag på en våre samlinger. Vi har gode, sunne og etisk godt forankret holdninger i laget. Vi har også en kontrakt på hver rytter som gir sterke utslag hvis noen ville ha en positiv test.

2) Kunnskap
Vi har en lenke fra lagets nettsider til http://www.antidoping.no slik at alle medlemmer har tilgang til oppdatert informasjon om antidoping. Vi gjennomfører Ren Utøver med våre aktive utøvere og diskuterer dopingspørsmål.

3) Regelverk
I vårt team er alle i støtteapparatet (trenere, lagledere, fysioterapeuter, massører etc) medlemmer av teamet og forpliktet gjennom medlemskapet til å følge NIFs lov og dopingbestemmelser. De som eventuelt ikke er medlemmer, har gjennom avtale forpliktet seg til å følge NIFs lov.

I vårt team er alle utøvere kjent med at de plikter å avgi dopingprøve fastsatt av Antidoping Norge.

I våre avtaler med utøvere er det en egen bestemmelse om bortfall av godtgjøring for de som blir dømt for brudd på dopingbestemmelsene.

4) Bevisstgjøring
Vi samarbeider kun med treningssentre som tar antidopingarbeidet på alvor. Istedenfor kosttilskudd anbefaler vi et variert og riktig kosthold og skolerer våre utøvere om dette.

I vårt team anbefaler vi å ta kontakt med en ernæringsekspert/lege før eventuelle kosttilskudd benyttes for veiledning i forhold til kosthold. Laget har streng kontroll på kosttilskudd.

5) Beredskapsplan
Vårt team har en egen beredskapsplan for å håndtere mistanker om doping eller dopingsaker som involverer våre medlemmer. Vi har gått igjennom en saks gang som trer i kraft hvis det skulle dukke opp en positiv test. dette får at vi skal vise handlekraft og ta avstand fra hendelsen, men også bistå utøveren i denne fasen.

Mistenkes noen for doping eller har avlagt positiv prøve, tar vi det opp med vedkommende. Vi bryr oss om hverandre!

I vårt team er det nulltoleranse, men vi tar vare på våre medlemmer. Nulltoleranse. Ikke noe vei utenom. og den minste mistanke om noe vil bli undersøkt til vi er sikre på at alle fakta er på bordet.

En dopingmistenkt utøver skal alltid få oppfølging av teamet eller helsepersonell, som tilbyr hjelp og støtte. vi må tenke som medmennesker og i Norge er doping noe som gir hard dom i samfunnet. En positiv test er i seg elv straff nok i Norge Vi ber utøveren fortelle sannheten og stå for det vedkommende har gjort.

Utøvere som har avlagt positiv dopingprøve får ikke representere vårt team før forholdet er avklart. Vi utnevner en person som kan håndtere media, og forbereder vedkommende godt på aktuelle spørsmål- Vi samarbeider med særforbundet, idrettskretsen og Antidoping Norge i dopingsaker.

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer