Årsmøte 2020


Årsmøte i Romeriksåsen Sykkelklubb

 

Tid: Torsdag 27. Februar kl. 1900 – ca. 2030

Sted: Gjerdrum Kulturhus, på Ask i Gjerdrum

SAKSLISTE:

 1. Konstituering av årsmøte, valg av møteleder og referent, samt oversikt over innkomne forslag og saker. Vedtak av dagsorden.

 

 1. Korrigering av vedtektene.(Basert på nye retningslinjer fra forbundet.)

 

 1. Årsrapport for 2019 med kort orientering av virksomheten.

 

 1. Regnskap for 2019.

 

 1. Strategi for 2020-2022.

 

 1. Budsjett 2020 og medlemskontingent for 2020.

 

 1. Treningsavgift 2020.

 

 1. Valg av tillitsvalgte:
  • styre
  • revisor
  • valgkomité

 

 1. Eventuelt (medlemssaker utenom selve årsmøtet må sendes styret senest 1 uke før årsmøte)

Vel møtt til årsmøte i Romeriksåsen Sykkelklubb!

 

Med vennlig hilsen,

Styret

 

Styret leder:

Lars Tvedt 

latvedt@online.no

 

Valgkomite: 

Espen Aarnes

espen.aarnes84@gmail.com

Kontakt oss

 • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer