Forsikring - Romeriksåsen sykkelklubb

Medlemsforsikring – ulykke

Som medlem av Romeriksåsen sykkelklubb er du forsikret gjennom RSK sin ulykkesforsikring i IF. Medlemskap som gir rett til forsikring er:

  • Ordinært medlem
  • Familiemedlem

Hva forsikringen gjelder

(Utdrag fra villkår fra IF per 28.03.22)

Forsikringen gjelder ulykkesskader og idrettsskader oppstått under organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen omfatter, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med denne:

  • under kamper, konkurranser, oppvisninger,
  • under trening på idrettsbane/i idrettshall,
  • fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør,
  • trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram,
  • all opp- og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene ovenfor .

I tillegg omfatter idrettsforsikringen ulykkesskader oppstått under direkte reise til/fra organisert idrettsutøvelse som beskrevet ovenfor og under opphold på konkurranse-/treningsstedet. Dette gjelder likevel ikke der skadelidte kan kreve erstatning direkte fra skadevolder eller skadevolders forsikringsselskap i henhold til lovpliktig ansvarsforsikring.

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet «et ulykkestilfelle».

Med idrettsskade forstås fysisk skade på person som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forbindelse med organisert idrettsutøvelse, uten at det foreligger et ulykkestilfelle. Dersom skaden er forårsaket ved en ytre begivenhet foreligger «et ulykkestilfelle» – og ikke en idrettsskade.

Skade meldes direkte til IF. Ta kontakt med klubben for avtalenummer ved behov.

Registrer deg som medlem her

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer