Innkalling til årsmøte 8. mars

Velkommen til årsmøte i Romeriksåsen sykkelklubb 08.03.2023 kl 18 på Gjerdrum kulturhus. Årsrapport og signert regnskap kan du finne her.

AGENDA ÅRSMØTE I ROMERIKSÅSEN SYKKELKLUBB 2023

Årsmøtet avholdes den 08.03.2023. 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede 

Sak 2: Velge møteleder 

Sak 3: Velge protokollfører 

Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 

Sak 5: Godkjenne innkallingen 

Sak 6: Godkjenne saklisten 

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning 

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 9: Fastsette medlemskontingent 

Sak 10: Fastsette treningsavgift 

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett 

Sak 12: Endre vedtekter/antall styremedlemmer 

Sak 13: Foreta følgende valg: 

  • 13.1 Styre: 
  • 13.2 Kontrollutvalg: 
  • 13.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 
  • 13.4 Valgkomité: 

Sak 14 Eventuelt 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Anders Bjerke kontaktes på telefon 90783074. 

Med vennlig hilsen
styret

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer