Styre Romeriksåsen Sykkelklubb 2023

Nytt styre

Ved årsmøtet 8. mars ble det valgt nytt styre. Vi takker avtroppende styreleder Anders Bjerke for en godt utført jobb og ønsker ny leder Jon Anders Breivik velkommen.

Takk til Anders Bjerke

I år har vi valgt å utvidet styret og kan nå presentere et styre med representanter fra alle alderstrinn i klubben.

Nytt styre består av:

Jon- Anders Brevik (Styreleder)
Knut Bakken (Lisens- og medlemsansvarlig)
Kristin Moe (Barneidrettsansvarlig, Arrangementansvarlig)
Finn Moe (Sportslig leder)
Camilla Røhme (Politiattestansvarlig, Representant i NCF grenutvalg terreng og NCF region øst terrengutvalg)
Marius Landén (Utstyrs- og arrangementsansvarlig)
Kristin Klepsland

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer