Samtykkeerklæring

Fylles ut av foresatte for barn under 15 år. Les også RSK sine retningslinjer for publisering av bilder og film nedenfor skjema. 

Please do not fill this field!
Please do not fill this field!

Retningslinjer for publisering av bilder og film av barn

  • Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, eller fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.
  • Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.
  • Be om særskilt samtykke for publisering med fullt navn av utøver. 
  • Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.
  • Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. 
  • Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

Kontakt oss

  • kontakt@romeriksasen.no

Bli medlem

Sponsorer